Nordisk Komité for skoleforældre

Litteratur

Her kan du se en samling af litteratur om hjem-skole-samarbejdet på engelsk og de nordiske sprog

Litteratur vedrørende skole-hjem-samarbejde

1. Engelsksproget litteratur

Bastiani, John & White, Shela (2003): "Materials for schools Involving parents, raising achievement" Department for education and skills

Bouakaz, Laid. (2007). Parental Involvement i School. What hinders and promotes parental involvement in an urban school? Malmö Studies in Educational Eciences no. 30, doctoral dissertation in education. Malmö Högskola.

Desforges C (2003) The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievents and Adjustment: A Literature Review, Department for education and skills UK

Hattie J (2009) Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achivement, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York

Seginer, Rachel (2006): Parent`s Educational Involvement: A Developmental Ecology Perspective.Parenting: Science and Practice, Vol 6, no 1, Jan- March 2006

Gunnhildur Óskarsdóttir. (2004). Parent involvement in primary science. Education in the North (11), 48−55.

2. Litteratur på dansk

Andresen, Baarstrøm & Lysager. (1991)"Samarbejde i og med skolen" Rask Consulting for folkeskolens udviklingsråd,

Arnberg/Ravn (1996) "Mellem hjem og skole 2" (antologi). Ungepædagoger, Gyldendal

Barner-Rasmussen, Lars Hermandsen, (Mads. Redigeret af)(2004) "Skole og hjem samarbejdet - En håndsrækning til læreruddannelsen" Unge pædagoger

Carlsen, Mathilde, H. (2003) "For man kender ikke spillet" Antropologerne Skole og Samfund Ministeriet for flygtninge og indvandrere og integration.

Cederstrøm, J. Qvortrup L. Rasmussen J. (1993) "Læring samtale og organisation – Luhmann og skolen" Unge pædagoger.

Ferm, Christer (1994)  "Demokrati i praksis – Håndbog for lærere om samarbejde med elever og forældre" Gyldendal

Gaarsmand Solveig (2002) "Til folkeskolen med kærlig/kritisk hilsen – Om skole – hjem samarbejde" Krogs forlag

Halse, J.Aa. & Rasmussen K. (2007) "Kritiske og krævende forældre" Dansk pædagogisk forum Forlaget

Hendriksen, Peter, Grumstrup. (2006) "Gode møder i folkeskolen - en praktisk tilgang til bedre møder" Dafolo Forlag

Hermandsen, Mads (1997) "SKUB – hedder det scoop eller Skub?" Danmarks lærerhøjskole

Hofvendahl Johan (2008) "Noa har ingen fejl – om fokusering på mangler i skole – hjem – samtaler". I Dansk pædagogisk tidsskrift 01/08

Jensen H & Jensen E (2007) „Professionelt forældresamarbejde" Akademisk forlag

Ulla Kofoed "Det dialogiske skole/hjemsamarbejde" Good intercultural Dialogue in Schools

Lange, Jon Christian (2007) "Det nye ansvar – Værktøjer til konflikthåndtering og samarbejde mellem lærere og forældre" Dafolo

Petersen Vibeke (2007) "Den målrettede forældresamtale" Gyldendal

Rasmussen, H. & Petersen Hanne, B. (1998) "At bygge bro - Skole hjem samarbejde" Danmarks lærerhøjskole

Karlebo kommune 2003/04 "Dialog på tværs af skolens liv".

Knudsen H (2008) Har vi en aftale? (U)mulighetsbetingelser for mødet mellem folkeskole og familie. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Bergþóra Kristjánsdóttir og Timm, L. (2011). Uhørte stemmer: Sproglige minoritetsforældre og samarbejde med skolen. Århus: Systime.

Når lærere samarbejder med forældre  (Artikelsamling om skole-hjem-samarbejde udarbejdet af undervisere ved læreruddannelsen i Odense, 2009)

Forældredialog i skolen. En artikelsamling om det gode skole-hjem-samarbejde (2011) For-di-projektet

3. Litteratur på islandsk

Ása Kristín Jóhannsdóttir. (2000). Réttarholtsskóli: Foreldrasamstarf á unglingastigi grunnskólans. Uppeldi, 13(3), 48−51.

Áslaug Brynjólfsdóttir. (2001). Foreldrahandbókin: Upplýsingarit fyrir foreldra barna í grunnskólum Reykjavíkur. Reykjavík: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur.

 Elsa Sigríður Jónsdóttir. (2010). Fjölskyldur í fjölmenningarsamfélagi og samstarf skóla og heimila. Í Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (ritstjórar), Fjölmenning og skólastarf. Reykjavík: Rannsóknastofa í fjölmenningafræðum: Háskólaútgáfan

Erna Ingibjörg Pálsdóttir. (2002). Gerir samstarf gæfumuninn? Viðhorf kennara til samstarfs heimila og skóla. Akureyri: Höfundur.

Frá orðum til athafna. (1998). Frá orðum til athafna: Samantekt erinda og umræðna á málþingi um samstarf Heimila og skóla í leik- og grunnskólum, sem haldið var á Grand hótel í Reykjavík 17. október 1997. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Gretar L. Marinósson. (2003). Hvernig bregst skólinn við erfiðri hegðun? Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 22. september 2011 af http://netla.khi.is/greinar/2003/008/index.htm

Gunnar Finnbogason. (2009). Nútímaskóli - ný grunnskólalög. Uppeldi og menntun, 18(1), 105−109.

Guðmundur B. Kristmundsson. Foreldrarnir í Æfingaskólanum. Í Jóhanna Einarsdóttir og  Ragnhildur Helgadóttir (ritstjórar) Skóli í deiglu (bls. 137−146). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Guðmundur Heiðar Frímannsson. (2005). Medborgerskabsopdragelse og det gode. Í J. Bengtsson (ritstjóri), Udfordringer i filosofisk pædagogik (bls. 105−121). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. (2005). Fagleg kennsla í fyrirrúmi. Reykjavík: Höfundar.

Hannes Jónas Eðvarðsson. (2006). Samvinna í uppeldi. Skólavarðan, 19(5). 48−49.

Helga Margrét Guðmundsdóttir. (2006). Foreldrasamstarf er lykill að vellíðan. Uppeldi, 19(4), 60−61.

Hilmar Sigurjónsson. (2010). Samskipti grunnskóla og foreldra erlendra barna: Rannsókn gerð í tveimur grunnskólum á Austfjörðum. Í Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir (ritstjórar), Fjölmenning og skólastarf (bls. 289−311). Reykjavík: Rannsóknastofa í fjölmenningafræðum: Háskólaútgáfan.

Ingibjörg Auðunsdóttir. (2008). Heimsókn umsjónarkennara til fjölskyldna. Glæður, 18, 20−28.

Jónína Vala Kristinsdóttir. (2000). Foreldrasamstarf - Virkir foreldrar. Flatarmál, 8(1).14−17.

Katrín Friðriksdóttir. (2000). Foreldrar skipta máli í farsælu skólastarfi: Foreldraþing 2000. Uppeldi, 13(2) 47

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson. (2000). Saman í takt: Heimili og skóli: Þróunarverkefni unnið í Grunnskólanum á Ísafirði skólaárið 1999/00. Þróunarsjóður grunnskóla.

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson. (2003). Samskipti heimilis og skóla: Forsendur, umfang og leiðir. Í Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og  Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og forysta: Þættir í skólastjórnun (bls. 137−155 ). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Loftur Guttormsson. (2008). Heimili og skóli. Í Loftur Guttormsson (ritstjóri), Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 (bls. 284−293). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Nanna Kristín Christiansen. (2005). Faglegt hlutverk kennara í foreldrasamstarfi. Óbirt M.Ed. ritgerð: Kennaraháskóli Íslands.

Nanna Kristín Christiansen. (2006). Allir í sama liði: Foreldrasamstarf. Skólavarðan, 6(6), 25−26.

Nanna Kristín Christiansen. (2007). Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða kennarar? Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 11. október 2010 af http://netla.khi.is/greinar/2007/006/prent/index.htm

Nanna Kristín Christiansen. (2010). Skóli og skólaforeldrar - ný sýn á samstarfið um nemandann. Reykjavík: Nanna Kristín Christiansen.

Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2008). Reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinn. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt 22. september 2011 af http://netla.khi.is/greinar/2008/014/index.htm

Ólafur H. Jóhannsson. (2003). Hlutdeild foreldra í stjórnun grunnskóla á Íslandi og í nokkrum nágrannalöndum. Greinargerð unnin fyrir Fræðsluráð Reykjavíkur. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

 4. Litteratur på norsk

 Arneberg P (2008) Pedagogisk dannelse og etikk, fra kap. 4: Foreldreinnflytelse – en byrde eller en forutsetning?  Cappelen Akademiske

Bergkastet I, Dahl L og Hansen KA( 2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter,    kap 10: Samarbeid med hjemmet, Universitetsforlaget

Berglyd IRW (2004) Hjem-skole samtalen  I  Arneberg m.fl. : Samtalen i skolen, NWDamm&Søn

Brenna L (2004) Sangam Integrering og inkludering, kap.6: Skole-hjem-samarbeid og foreldreinvolvering, Fagbokforlaget

Bunting M m.fl.( 2009) Råd og tips for foreldre med barn i skolen Praktisk leksehjelp,  læringsstrategier, og elevers rettigheter, Høyskoleforlaget

Bø I (2011) Foreldre og fagfolk 3.utg, Universitetsforlaget

Drugli MB og Onsøien R (2010) Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger, Cappelen Akademisk Forlag

Ericsson K og Larsen G (2000) Skolebarn og skoleforeldre Om forholdet mellom hjem og skole, Pax forlag

Fandrem H (2011) Mangfold og mestring i barnehage og skole  Migrasjon som risikofaktor og ressurs, kap.3.2  Foresatte og hjemmebakgrunn – en barriere eller en ressurs?   Høyskoleforlaget

Foreldreutvalget for Grunnopplæringa (FUG) (2005) Broer mellom hjem og skole – Håndbok

Glaser Holthe V (2000) Foreldreinnflytelse i skolen Rettighet, forhandling og kompetanse Universitetsforlaget

Hauge A M (2007) Den felleskulturelle skolen 2.utg,   kap. 10: Samarbeid med foreldre Universitetsforlaget

Kinge E (2009) Hvor er hjelpen når den trengs? Om relasjonskompetanse Om foreldresamarbeid  Gyldendal Akademiske

Kjemsaas AK (2008) Lærere i møte med foreldre; "Jeg vil, men kan jeg?". En intervjuundersøkelse med lærere om skole-hjem samarbeid   Masteroppgave     Diakonhjemmets Høgskole Oslo

Kristiansen T (2004) Foreldrene – skolens nye ressurs Utfordringer til samtale mellom lærer og foreldre, NWDamm&Søn

Nordahl, T (2007) Hjem og skole – Hvordan skabe et bedre samrabeid?  Universitetsforlaget

Ravn B (2007) God dag hjem – økseskaft? I Møller J og Sundli L: Læringsplakaten - skolens samfunnskontrakt  HøyskoleForlaget

Rønhøvde LI (2004) Kan de ikke bare ta seg sammen Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom, eks. utdrag fra kap 7 + 8 + 9,  Gyldendal Akademisk

Skogen K og Idsøe E C (2011) Våre evnerike barn  En utfordring for skolen, kap. 8 Samarbeid mellom hjem og skole, Høyskoleforlaget 

Slemmen T (2009) Vurdering for læring i klasserommet, kap. 16: Involver hjemmet, Gyldendal Akademisk

Utdanningsdirektoratet/FUG (2007) Sluttevaluering av utviklingsprosjektet "Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs for elevenes opplæring i skolen", Rambøll management

Westergård E (2011)  Skolens møte med foreldrenes behov  I   Midthassel  UV.m.fl. (red) (2011) Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø Universitetsforlaget

5. Litteratur på svensk

Klapp Lekholm, Alli. (2004). Föräldrars oavlönade pedagogiska arbete. I Nära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv. Arbetslivsinstitutet. Malmö.

Bast-Gullberg, Margareta. (2010). Hur skapa god samverkan mellan hem och skola? Föräldrars och lärares uppfattning i Svensk-finland om grunden för samarbetet. Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande.

Ekberg, Camilla. (2008) Skola möter hem. En deskriptiv studie om lärares upfattning av samarbete med föräldrar. Åbo Akademi.

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola . 2007. Duplikat 9/2007. Utbildningsstyrelsen, Finland.

Rönnqvist, Lilian. (2008) Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan. Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

Myndigheten för Skolutvikling (2008): Vi lämnar till skolan det käraste vi har… Om samarbete med föräldrar – en relation som utmanar

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få det seneste nyt fra skolesektoren